logo

Jogi Nyilatkozat

Jogi nyilatkozat és használati feltételek:

A szolgáltatóra vonatkozó adatokról és az elektronikus szerződéskötés lépéseivel kapcsolatban az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény tartalmaz rendelkezéseket, az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeit a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet szabályozza. Természetesen az internetes vásárlásokra is vonatkoznak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései.

A kereskedő köteles a fogyasztó megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül elektronikusan visszaigazolni, ami a gyakorlatban egy automatikus válasz e-maillel történik, amely a megrendelés feltételeit (termék neve, ár, szállítási feltételek stb.) erősíti meg. Ha a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, a fogyasztót nem köti megrendelése és nem köteles a leszállított termék átvételére.

Az elektronikus visszaigazolás nem jelenti azt, hogy az eladó elfogadta a megrendelésünket és a termék leszállítására kötelezettséget vállalt

Az e-mailben küldött visszaigazolás mindösszesen a megrendelésünk eladóhoz való megérkezését igazolja.Ez még nem jelenti a szerződés létrejöttét. Így adott esetben tévedésből vagy programhiba miatt visszaigazolt alacsony ár vagy készlethiány esetén a kereskedő nem köteles a termék leszállítására a visszaigazolásban foglalt feltételekkel.

Mikor tekinthető létrejöttnek a szerződés?

A szerződés akkor jön létre, ha a kereskedő a visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a fogyasztót a megrendelés teljesítéséről, a termék postára adásáról vagy az üzlethelyiségben történő átvehetőségéről. A szerződés akkor is létrejön, ha a visszaigazolás után a kereskedő a megrendelt terméket leszállítja a fogyasztó részére.

A termékek ára és technikai leírása

A webáruházunkban a kiskereskedelmi árakat tüntetjük fel. Áraink a készlet erejéig érvényesek, és az árváltoztatás jogát előzetes bejelentés nélkül is fenntartjuk. Az esetleges árakat, technikai adatokat érintő elírásokért felelősséget nem vállalunk. Bővebb feltételek a 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a Ptk. idevonatkozó jogszabályai szerint.

A tévedés, árváltoztatás és elírás jogát előzetes tájékoztatás nélkül fenntartjuk!

A Vásárló felelőssége

A Vásárló felelősséggel tartozik minden tevékenységért, amit felhasználó nevét és jelszavát használva a webáruházban végez. Kivételt képez, ha harmadik személy visszaél személyes adataival. Ha ennek gyanúja felmerül, kérjük haladéktalanul jelezze ügyfélszolgálatunknál.

A Vásárló személyes adatainak védelme

A Vásárló által webáruházunknak megadott személyes adatait az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően, bizalmasan kezeljük, felhatalmazása nélkül harmadik félnek nem adjuk ki.

Vonatkozó jogszabályok

Ptk. 1959. évi IV. törvény 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet a Vásárlónak a megrendelt termék megvásárlásától való elállási jogáról, és a webáruházban előforduló esetleges hibák (elírások) felelősségéről

49/2003.(VII.30.) GKM rendelet a Szolgáltató szavatossági és jótállási felelősségéről

151/2003.(IX.22.) Korm. rendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról

210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet a webáruházak általános működéséről

Elállási jogunkat 8 munkanapon belül gyakorolhatjuk

A termék átvételétől és a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megkötésétől számított 8 munkanapon (nem naptári nap!) belül élhetünk elállási jogunkkal. Az általános szabályok szerint a 8 munkanapos határidőbe a termék átvételének, illetve szolgáltatás esetén a szerződéskötés napja nem számít bele. Mivel a csomagküldés már tejesített szolgáltatás, az elállási jog csak a termékkel kapcsolatban érvényesíthető.

Melyik jogszabály határozza meg azokat az esetköröket, amikor nem gyakorolhatjuk az elállási jogot a termék átvétele után?

Ezeket az eseteket szintén a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet (rendelet) sorolja fel.

Nádak, fúvókák higiéniai, egészségügyi okokból nem cserélhetők. Csak abban az esetben áll módunkban cserélni, ill. visszavenni, ha a termék rendelkezik csomagolással és azt eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolásban hozzák vissza.

Kották, könyvek, CD- és DVD kiadványok. Ezen termékek átvétele után a vásárlónak lehetősége nyílt a szerzői jogi védelem alá eső termék használatára, valamint többszörözésére is, amelyért szerzői jogdíjat kellene fizetnie. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy (a nyomdahibás termékektől eltekintve) csak abban az esetben áll módunkban cserélni, ill. visszavenni, ha a termék rendelkezik csomagolással és azt eredeti, bontatlan és sértetlen csomagolásban hozzák vissza.

Húrok. Általában bizonyíthatatlan, hogy valóban gyártási hiba, vagy a húr szakszerűtlen felhelyezése okoz pl. húrszakadást. Húrok esetében csere lehetősége és az elállás joga nem alkalmazható.

Az online áruház üzemeltetője köteles érdemben válaszolni fogyasztói panaszunkra

Az e-mailen vagy postai úton elküldött panaszunkra legkésőbb 30 napon belül köteles az eladó érdemben írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartja jogosnak, köteles ezen álláspontját megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.